Vogelgeluiden herkennen...

Op 29 maart zijn we aan de wandel geweest met Henk. Veel geleerd en gehoord. Hieronder een overzicht van de vogels die we hebben gehoord en/of gezien (klikken op de foto brengt je naar de site van de Vogelbescherming waar je ook het geluid kan beluisteren):
Tjiftjaf
Zwarte specht
Geelgors
Veldleeuwerik
Zanglijster
Grote lijster
Vink
  En waar kijken we hier naar:
Geelgors
Echte spotters!